Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Tiêu chuẩn chiếu sáng cho nhà máy, trường học, bệnh viện...

STT

Địa điểm

Tiêu chuẩn chiếu sáng (Lux)

1

Văn phòng

Hội trường, phòng đợi, hành lang

Phòng học -viết và phòng vẽ kỹ thuật


250-750

1200-2000

2

Nhà máy

Bao bì đóng gói

Sản xuất

Đảm bảo chất lượng

Lắp ráp bọ mạch


150-300

450-750

800-1.200

1500-2500

3

Trung tâm thương mại

Cầu thang

Đóng gói

Cửa hàng, shop


100-200

200-400

1.500-2.500

4

Bệnh viện

Phòng bệnh

Phòng thí nghiệm

Phòng điều hành, phòng cấp cứu, chăm sóc đặc biệt


100-150

300-600

750-1.400

5

Trường học

Hội trường

Lớp học

Phòng thí nghiệm, thư viện, phòng máy tính


100-300

400-700

750-1.400

6

Nhà ở

Phòng ăn, phòng khách

Cầu thang

Phòng học


200-500

100-200

750

Đây là tiêu chuẩn chiếu sáng dịch từ tiêu chuẩn chiếu sáng của Đức.
Đế biết tiêu chuẩn chiếu sáng cụ thể của Việt Nam vui lòng tham khảo TCXDVN 333:2005 hoặc liên hệ với mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này